Invald Back ny ordförande 2016

03.11.2016 kl. 14:10

Föreningen anordnade under 2015 både vår- och höstmöte. Erik Liljeström valde att avgå med ålders rätt och mottog medlemmarnas hyllning för ett förstjänstfullt arbete till sällskapets fromma.

Ingvald Back blev vald till ny ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är: Kurt Söderberg, vice ordförande (suppl.Olav Björk); Gustav Lundström (suppl. John Österlund); Ralf Toppar (suppl.Kurt Henriksson); Svea Södergård (suppl. Dorothy Röj), Bernice Eklund  (suppl.Inger Back); Leif Öling (suppl. Tomas Klemets) Marja-Lena Södergård (suppl. Barbara Blomström-Strand)

Utskotten har följande sammansättning:

Litteraturutskottet: Marja-Lena Södergård (ordf.) Eva Hietanen, Dorothy Röj.

Ornitologiutskottet: Leif Öling (ordf.) Tomas Klemets, Allan Stenmark, Kaj Gråbbil.

Hembygds- och museiutskottet: Gustav Lundström (ordf.), Einar Pollars, Svea Södergård, John Österlund.

Arkeologiutskottet: Ralf Toppar (ordf.) Olav Björk, Leif Öling, Kurt Henriksson

Marja-Lena Södergård