Ornitologiutskottet

Bilden: Vandringsleden vid Vitmossen.

Tegengren var en natur- och miljömänniska av stora mått. Ornitologiutskottet tar fasta på detta och framhåller i sin verksamhet olika naturmiljöer i Tegengrens hemtrakter. Utskottet samarbetar med Oravaisnejdens naturvetarklubb och Ostrobotnia Australis samt ordnar programaftnar under rubriken "Sen på fåglarna under himmelen". Tanken är att i ord och bild främja kunskapen om vår fauna bland ungdomar och andra intresserade. Utskottet samarbetar även med organisationer som har med jakt och fiske att göra samt informerar om Tegengrens naturintresse i skolorna.

Artiklar