Litteraturutskottet

Bilden: Tegengrens byst vakar över litteraturen i huvudbiblioteket i Vörå-Maxmo.

Litterturutskottet tar fasta på Tegengrens verksamhet som lyriker. Litteraturutskottet förvaltar Tegengrens stipendiefond som på initiativ av Hans Fors grundades  i anslutning till 125-årsminnet av Jakob Tegengrens födelsedag. Fondens medel skall användas som stöd för unga lyriker och prosaförfattare.

Litteraturutskottet ordnar skrivarseminarier, musikaliska evenemang med Tegengrenlyrik, för fram Tegengren som psalmförfattare tillsammans med Tegengren-kvartetten samt ordnar resor i Jakob Tegengrens spår.

Litteraturutskottet deltar även i de litterära sällskapens förbundsverksamhet i Finland och i Sverige.

Artiklar